'פניהם פני יהודים ולבושם מלבוש קוזקים': שורשים טרום-ציוניים למלחמת התרבות

שמואל פיינר

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מלחמת התרבות היהודית, או המאבק הפנים חברתי והפנים תרבותי על אתוס הנאורות ועל היחס למודרניזם האירופי, היא פרק היסטורי מתמשך, בלתי חתום ובלתי פתור בתולדותינו. לעומת הנטייה לראות את מלחמת התרבות היהודית במסגרת היריבויות שבתוך הציונות ומדינת ישראל, טענתהמחבר היא שפולמוסי התרבות במאה העשרים היו גלגולם המאוחר ורחב הממדים של עימותים תרבותיים פנימיים שראשיתם כבר בשלהי המאה השמונה עשרה. דומה שלצורך הבנת המסגרת ההיסטורית, וזאת בהקשר הכולל של המפגש המבטיח גדולות מכאן והטראומטי מכאן של היהודים עם המודרנה, יש מקום לספק את ממד העומק ההיסטורי שלו. במאמר זה מצביע המחבר על השורשים ועל ההתחלות בעידן שקדם הן למדינת ישראל והן לציונות ומשרטט כמה קווים ראשוניים שיבהירו על אילו יעדים היתה נטושה מלחמת התרבות בשלביה המוקדמים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationמאה שנות ציונות דתית: היבטים רעיוניים (קובץ בעריכת אבי שגיא ודב שוורץ)
Place of Publicationרמת גן
Publisherהוצאת אוניברסיטת בר אילן
Pages375-390
Number of pages16
ISBN (Print)9652262471
StatePublished - 2003

IHP Publications

  • ihp
  • Civilization, Modern
  • Haskalah
  • Judaism
  • Kulturkampf
  • Religious Zionism

Cite this