פנומנולוגיה של הטקסט המדרשי: עיון מחודש ב"תורה מן השמים באספקלריה של הדורות"

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

המאמר נפתח בהצגת יסודותיה של הפנומנולוגיה של הדת ובפירוט מרכיבי האקט הדתי על פי מקס שלר. בניגוד לחוקרים אחרים שביקשו בעבר לראות את הפנומנולוגיה של השל כמושפעת בעיקר מזו של הוסרל, המחבר מפרט ומדגים כיצד הושפע השל דווקא משלר, ומפנומנולוגיים נוספים הקרובים אליו כגון רודולף אוטו. לטענת שוורץ תכלית היצירה להציג את גווניה השונים של התודעה הדתית הרבנית האחת, מעבר לפרטיה העובדתיים המעסיקים את חוקרי התלמוד הפילולוגיים-היסטוריים. לאורך מאמרו שוורץ שב ומעיר לקרבה הקיימת בין יצירותיהם הפנומנולוגיות של השל ושל סולובייצ'יק, השוואה המבהירה מדוע אין לשפוט את "תורה מן השמיים" כיצירה פילולוגית-היסטורית. לדעת שוורץ, מתודה זו היא גם המאפשרת להשל לראות באגדה ובהלכה את ביטוייה השונים של אותה תודעה דתית, והוא מוסיף ומדגים כיצד היא איפשרה לו להבהיר ב"תורה מן השמיים" את התודעה המשיחית של חז"ל.
Original languageHebrew
Title of host publicationלך לך
Subtitle of host publicationעיונים ביצירתו של אברהם יהושע השל
Editorsבנימין איש שלום, דרור בונדי
Place of Publicationתל אביב
Publisherהוצאת אדרא
Pages399-422
Number of pages24
ISBN (Print)9789659004294
StatePublished - 2018

Publication series

Nameהסדרה לפילוסופיה יהודית
Publisherאדרא

IHP Publications

 • ihp
 • Aggada
 • Consciousness
 • Husserl, Edmund -- 1859-1938
 • Jewish law
 • Messianism
 • Phenomenology
 • אגדות חז"ל
 • הוסרל, אדמונד -- 1859-1938
 • הלכה
 • השל, אברהם יהושע -- אלוהים מבקש את האדם
 • השל, אברהם יהושע -- תורה מן השמים
 • משיחיות
 • פנומנולוגיה
 • תודעה

RAMBI Publications

 • RAMBI Publications
 • Heschel, Abraham Joshua -- 1907-1972 -- Heavenly Torah as Refracted through the Generations
 • Jewish philosophy -- 20th century
 • Midrash -- History and criticism

Cite this