פיתוח הכוונה עצמית אצל פרחי הוראה באמצעות תמיכה רפלקטיבית בסביבה טכנולוגית

ברכה קרמרסקי, זהבית כהן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Bibliographical note

Item Citation: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ): האוניברסיטה הפתוחה ושה"ם,, 101-109, 2010

Accession Number: edsihp.000832214; Publication Type: Academic Journal; Source: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ): האוניברסיטה הפתוחה ושה"ם , 101-109, 2010; Language: Hebrew; Original material note: בשנים האחרונות, המחקר מצביע על כך שהיכולת להכוונה עצמית בלמידה - SRL חיונית להתפתחות המקצועית של מורים. המחקר הנוכחי מעלה את השאלה לגבי התנאים בהם ניתן להעצים את מיומנויות ה- SRL בפיתוח מקצועי של פרחי הוראה ומציע שיטה להערכת SRL כמאורע בזמן אמת - online event המחקר הנוכחי בוחן את ההשפעה של תמיכה רפלקטיבית ל-SRL בסביבה טכנולוגית משולבת: מתוקשבת ווידיאו-דיגיטלית (Microteaching) על התפתחות ההכוונה העצמית של פרחי הוראה., הנבדקים היו 88 פרחי הוראה אשר השתתפו בקורס חובה 'הוראה זוטא', ושויכו לאחת משתי קבוצות: תמיכה טכנולוגית רפלקטיבית ל-SRL (TRS=Technology Reflective Support) ותמיכה טכנולוגית ללא תמיכה רפלקטיבית ל-TNS = Technology with No support for SRL) SRL). כל מפגש כלל התנסות הוראתית פעילה על-ידי פרחי ההוראה. האימון במיומנויות SRL התבצע על-ידי תמיכה רפלקטיבית לאימון מיומנויות ה-SRL בסביבה מתוקשבת, במהלך לימוד תיאורטי של המושג ובמהלך מתן משוב להערכת התנסויות הוראתיות. במחקר נעשה שימוש חדשני בהערכת SRL כמאורע בזמן אמת., הממצאים מראים כי הקבוצה שקיבלה תמיכה טכנולוגית רפלקטיבית לטיפוח SRL הפגינה יכולת SRL רבה יותר בהתנסותם ההוראתית מאשר הקבוצה שנחשפה לטכנולוגיה ללא תמיכה רפלקטיבית לטיפוח SRL הן בהיבט המטה קוגניטיבי, המתייחס לתכנון, בקרה והערכה; והן במרכיבי המוטיבציוני, המתייחס לעניין וערך המשימה, מסוגלות עצמית וחרדת הוראה. (מתוך המאמר).; Publication Date: 20100101

Keywords

 • פרחי הוראה.
 • למידה עצמית.
 • התפתחות מקצועית -- מורים.
 • הכשרת מורים.
 • מיומנויות וכישורים.
 • רפלקטיביות.
 • מטה-קוגניציה.
 • וידאו דיגיטלי.
 • Student teachers
 • Self-culture
 • Teachers -- In-service training
 • Teachers -- Training of
 • Ability
 • Critical thinking
 • Digital video
 • תלמידי הוראה
 • סטודנטים להכשרת מורים
 • הכוונה עצמית בלמידה
 • מורים -- התפתחות מקצועית
 • התפתחות מורים
 • הכשרת עובדי הוראה
 • מורים -- הכשרה מקצועית
 • פרחי הוראה -- הכשרה
 • מימניות וכשורים
 • כשורים
 • כישורים
 • מיומנויות וכשורים
 • חשיבה רפלקטיבית
 • סגנון קוגניטיבי רפלקטיבי
 • רפלקציה
 • רפלקסיה
 • מטקוגניציה
 • מטא-קוגניציה
 • מטה-זכרון
 • Preservice teachers
 • Culture, Self-
 • Home education
 • Home study courses
 • Self-development
 • Self-directed learning
 • Self-education
 • Self-improvement
 • Self-instruction
 • "Teach yourself" courses
 • Teacher education
 • Teacher training
 • Abilities
 • Aptitude
 • Proficiency
 • Skill
 • Skills
 • Talent
 • Talents
 • Critical reflection
 • Reflection (Critical thinking)
 • Reflection process
 • Reflective thinking
 • Thinking, Critical
 • Thinking, Reflective
 • Digital motion video
 • PC video
 • Video, Digital

Cite this