פירושו של הרב סולובייצ'יק לרמב" ם: שכל, משכיל ומושכל

Translated title of the contribution: R. Soloveitchik as a Maimonidean: The Unity of Cognization

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

The article analizes Rav Soloveitchik's approach in the mid 40s of the 20th century to the unity of cognization and intellection. This issue is considered as one of Maimonides' discussions that is characterized by mystical motives. Soloveitchik thinks, that intellectual mysticism is the peak and the top of the religious consciousness. Kabbalah, in contrast, reflects the surface phase of this consciousness. Therefore Soloveitchik interprets Maimonides according to phenomenological and Neokantianic principles.
Translated title of the contributionR. Soloveitchik as a Maimonidean: The Unity of Cognization
Original languageHebrew
Pages (from-to)301-321
Number of pages21
JournalDaat: A Journal of Jewish Philosophy & Kabbalah
Volume64-66
StatePublished - 2009

IHP Publications

  • ihp
  • Jewish philosophy, Modern
  • כהן, הרמן יחזקאל -- 1842-1918
  • משה בן מימון (רמב"ם) -- מורה נבוכים
  • משה בן מימון (רמב"ם) -- משנה תורה
  • סולוביצ'יק, יוסף דב הלוי -- 1903-1993
  • פילוסופיה יהודית מודרנית

Cite this