פיקוח לקוי ואלימות: תפיסות והמלצות של תלמידי חטיבות עליונות בישראל להפחתת האלימות הבית-ספרית

אורי תימור

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במחקר איכותני זה נבדק האופן שבו תופסים תלמידי בתי ספר תיכוניים בישראל את האלימות בבתי הספר שהם לומדים בהם - מה לדעתם הגורמים לה וכיצד ניתן להתמודד עמה. הוא מבוסס על ראיונות עומק חצי-מובנים עם עשרים תלמידים ותלמידות מעשרה בתי ספר תיכוניים ברחבי הארץ. המרואיינים דיווחו על רמות אלימות מילולית בינוניות עד גבוהות ועל רמות אלימות פיזית נמוכות עד גבוהות בבתי הספר שלהם. הם התייחסו בדבריהם לשלושת סוגי הפיקוח - הפורמלי, החברתי והאישי. בהתייחס לאמצעי הפיקוח הפורמליים על ההתנהגות ציינו המרואיינים שתקנות המשמעת מוכרות לרובם רק באופן חלקי, אין לדבריהם סנקציות ברורות בנוגע להפרת התקנות ואין מדיניות הענשה אחידה, ויש בתי ספר שמערבים את המשטרה בטיפול במקרי עבריינות קשים. אשר לאמצעי הפיקוח החברתיים ציינו המרואיינים שיש רק פעילות חברתית מועטה למניעת אלימות, שתלמידים אינם נוטים למנוע או להפסיק התנהגויות אלימות, שבתי הספר ממעטים ליזום פעילויות חינוכיות מיוחדות למניעת אלימות ושמעמדם של מועצות תלמידים ושיעורי החברה שולי ונחות. בהתייחס לטיפוח הפיקוח העצמי ולחינוך למניעת אלימות תיארו רק מרואיינים מעטים טיפול חינוכי, פרטני ובעל משמעות בבתי הספר בבעיותיהם השונים של התלמידים, כולל בעיות התנהגות שלהם. המרואיינים המליצו להתמודד עם בעיות האלימות הבית-ספרית באמצעות פיתוח והדגשה של שלושה סוגי הפיקוח בבתי הספר, בתחום הפיקוח הפורמלי הם הציעו קביעת תקנות ברורות וחד-משמעיות שיהיו חמורות דיין כדי להרתיע את התלמידים האלימים ושהמורים והתלמידים יחויבו לפעול על פיהן. בתחום הפיקוח החברתי הציעו מרואיינים שונים לטפח את שיעורי החברה ואת מועצת התלמידים וליזום פעילויות משותפות לתלמידים ולהנהלה. בתחום טיפוחו של הפיקוח העצמי העלו כמה מרואיינים הצעות לשיפור הקשר של מורים עם התלמידים, ובעיקר עם תלמידים בעייתיים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationנוער בבלגן (קובץ בעריכת אורי תימור, סוזי בן ברוך ואתי אלישע)
Place of Publicationירושלים
Publisherמאגנס
Pages210-233
Number of pages24
ISBN (Print)9789654938129
StatePublished - 2015

IHP Publications

 • ihp
 • Aggressiveness in adolescence
 • Aggressiveness in children
 • Boundaries -- Psychological aspects
 • Deviant behavior
 • Education, Secondary
 • High school students
 • People with social disabilities -- Education
 • School discipline
 • School violence
 • Teacher-student relationships
 • Violence -- Prevention

Cite this