פורנוגרפיית נקם כהטרדה מינית

הדר דנציג-רוזנברג, רוני רוזנברג

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בתחילת 2014 נכנס לתוקפו תיקון מס' 10 לחוק למניעת הטרדה מינית. על פי התיקון, בנסיבות מסוימות פרסום תצלום, סרט או הקלטה בעלי אופי מיני שלא בהסכמת הנפגע יהיה הטרדה מינית אשר עונשה המרבי הוא חמש שנות מאסר. תיקון זה בא על רקע תופעה הולכת וגוברת של פגיעות מתוך מניע של נקמנות על רקע מיני במרחב הווירטואלי, הן באמצעות רשת האינטרנט והן באמצעות רשתות חברתיות אחרות. מטרת המאמר היא להציג את הקשיים המשפטיים העולים מתוך התיקון ולהציע להם פתרונות ראויים. הפתרונות המוצעים עשויים לסייע הן למחוקק והן לבתי משפט. חלק מן הקשיים ומן הפתרונות המוצעים מתייחסים לחוסר הקוהרנטיות הקיימת כיום בין התיקון לבין איסורים קיימים אחרים. חשיפת חוסר הקוהרנטיות שנוצרה בשל חקיקתו של התיקון מחייבת את המחוקק בעריכת תיקוני נוספים. חלק אחר מן הפתרונות המוצעים עשוי לשמש את בתי המשפט בביצוע מלאכת הפרשנות הכרוכה ביישום התיקון. זאת, לנוכח שאלות פרשניות בדבר היקף פריסתו של האיסור, בדבר רכיבי הגדרת העבירה ובדבר היקף תחולת ההגנות הקבועות באיסור. חשיבות יישומו הראוי של התיקון בולטת לנוכח היותו כלי חשוב בהתמודדות עם תופעה קשה זו, העלולה לגרום נזקים משמעותיים לנפגעי העבירה ולחברה בכללותה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)265-311
Number of pages47
Journalחוקים: כתב עת לענייני חקיקה
Volume9
StatePublished - 2017

IHP Publications

  • ihp
  • Criminal law
  • Defense (Administrative procedure)
  • Pornography
  • Revenge
  • Sexual harassment
  • Sexual harassment -- Law and legislation -- Israel

Cite this