פועל אחד, שני בניינים: על התגוונות מורפולוגית במערכת הפועל

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מחקר זה בוחן תופעה שתכונה 'התגוונות מורפולוגית' במערכת הפועל, דהיינו קיום של פועל אחד בשני בניינים שונים ללא הבדל מהותי במשמעותם. המחבר יבחן את הסיבות לתופעה זו ואת ביטוייה בעברית בת-זמננו. תחילה יגדיר המחבר מהי התגוונות מורפולוגית, כלומר, מהם הקריטריונים לסיווגם של פעלים מסוימים כזהים או כמעט זהים מבחינת משמעותם, ומהם המקרים שאינם נכללים בהגדרה זו. לאחר מכן ינתח המחבר את הגורמים להתגוונות מורפולוגית ואת ביטוייה (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Title of host publicationהעברית שפה חיה - כרך ה' (קובץ)
Publisherהוצאת הקיבוץ המאוחד והמכון לפואטיקה ע"ש פורטר באוניברסיטת תל-אביב
Pages[293] - 312
StatePublished - 2010

IHP Publications

  • ihp
  • Grammar, Comparative and general -- Morphology
  • Grammar, Comparative and general -- Verb

Cite this