עשירון השכר העליון של העובדים בישראל: [תקציר מנהלים]

מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין, אבי וייס

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

מיהם שיאני השכר של ישראל? המחקר בדק מהם המאפיינים של עובדים המשתייכים לעשירון השכר העליון. עם עובדי העשירון העליון בשוק העבודה בישראל נמנים עובדים ועובדות אשר שכרם החודשי ברוטו עמד על יותר מ-20,380 ש"ח בשנת 2017 ועל יותר מ-21,430 ש"ח ב-2018. מתוך ממצאי המחקר: שיעורן של הנשים בעשירון העליון הוא 27% בלבד ובממוצע הן משתכרות 32,500 ש"ח לחודש, לעומת ממוצע של 36,300 ש"ח בקרב הגברים, אך הן גם עובדות פחות שעות. להשכלה ולניסיון יש השפעה קריטית על הסיכוי להשתייך לעשירון העליון: כ-74% מהעובדים בעשירון העליון הם בעלי השכלה אקדמית, ושכרם מגיע לשיא לאחר כ-32 שנות ניסיון. מתוך הלא-יהודים בעשירון העליון, כ-27% הם עצמאים, יותר מפי שניים משיעורם בעשירונים 1–8. השפעתם של השכלה וניסיון על המיקום בתוך העשירון העליון זניחה (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)3-38
Number of pages36
Journalדוח מצב המדינה
StatePublished - 2022

IHP Publications

  • ihp
  • Wage differentials
  • Wages

Cite this