'ערי גנים' בין דקר לתל אביב: טרימינולוגיה גנרית בהקשר אימפריאלי-עירוני

ליאורה ביגון, יוסף כץ

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

המאמר עומד על הניידות של מונחים גנריים בין מרחבים גאו-תרבותיים, מן המערב אל אפריקה והמזרח, על משמעות מונחים אלו והשלכות השימוש בהם מנקודת מבט היסטורית השוואתית. מחברי המאמר בוחנים את הפרקטיקות השונות שעומדות מאחורי המונח הגנרי "ערי גנים" (garden cities). המאמר מראה כי המשמעות הטרמינולוגית והנוהגים התכנוניים הנקשרים לתרגומי המונח בעולם המערבי הוכרו היטב בספרות המחקר, ואילו עמיתיהם בהמיספרה הדרומית ובהקשרים קולוניאליים זכו ליחס מזערי. המאמר עוקב אחר מעבר הרעיון של עיר גנים מבריטניה לסנגל הצרפתית ולפלשטינה תחת השלטון העות'מאני ומתמקד בהשוואה בין דקר לתל אביב (אחוזת בית). המאמר תורם לא רק לספרות המחקר בהארת ההתפתחויות של מודל עיר גנים בהמיספרה הדרומית, אלא גם מדגיש את חשיבות התאמת המודל להקשרים הוורנקולריים כחלק מההקרנה הגלובלית של מודל זה הן במערב והן מעבר למערב. התרומה מבוססת על היכרות בלתי אמצעית של המחברים עם סביבת מחקרם בשילוב שימוש במגוון עשיר של מקורות ראשוניים ומשניים.
Original languageHebrew
Title of host publicationשמות מקומות וזהות מרחבית בישראל-פלסטין:
Subtitle of host publicationיחסי רוב-מיעוט, השכחה וזיכרון
Editorsעאמר דהאמשה, יוסי שוורץ
Place of Publicationתל אביב
Publisherרסלינג
Pages77-103
Number of pages27
StatePublished - 2018

IHP Publications

  • ihp
  • Dakar (Senegal)
  • Garden cities
  • Tel Aviv-Yafo (Israel)

Cite this