עננים שחורים באופק: השלכות ירידת תפקיד הנפט על יציבות משקי הנפט הערביים

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

פרק זה מבקש לבחון את ההשפעה של השינויים המבניים בשוק האנרגיה העולמי על יציבותם הפוליטית של מדינות הנפט הערביות. שלוש השאלות היסוד של הפרק הן: (א) מהם הגורמים לשינויים המהותיים בשוק הנפט שבגינם עלולים להיווצר איומים על היציבות הכלכלית, ולפיכך גם הפוליטית, של משקי הנפט המזרח-תיכוניים? (ב) כיצד תרמה תעשיית הנפט ליציבות הכלכלית והפוליטית של משקי הנפט המזרח-תיכוניים? (ג) מה הייתה תגובת מדינות הנפט הערביות במפרץ לירידת מחירי הנפט מאז מחצית 2014, ועוד יותר מכך להבנה כי מחירי הנפט יישארו בסביבתם הנוכחית בלא שינוי ניכר בטווח הזמן הנראה לעין? (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationבין יציבות למהפכה: עשור לאביב הערבי (קובץ בעריכת אלי פודה ואון וינקלר)
Place of Publicationירושלים
Publisherכרמל
Pages115-134
Number of pages20
ISBN (Print)9789657791592
StatePublished - 2021

IHP Publications

  • ihp
  • Middle East -- Economic conditions
  • Middle East -- Politics and government
  • Petroleum -- Middle East
  • Power resources

Cite this