עמדות של מתבגרים כלפי חיפוש עזרה נפשית ממקורות סיוע פורמליים ובלתי פורמליים.

זאב קאים, דוד צוקרמן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מטרה: לבחון את עמדותיהם של מתבגרים ישראלים כלפי חיפוש עזרה ואת מידת הנכונות שלהם לפנות למקורות סיוע שונים.// נבדקים: 798 תלמידי כיתות י' בטווח גילים 16-15, מיישובים בעלי רמה חברתית כלכלית בינונית.// שיטה וכלי מחקר: הנבדקים התבקשו לענות על שאלון מובנה שבדק מאפיינים אישיים, היכרות עם מקורות סיוע (טבעי, אנונימי ופורמאלי), נכונות לפנות לעזרה ושיקולי פנייה לעזרה. הנכונות לפנייה לעזרה נבדקה לגבי חמישה תחומים שונים – לימודי, חברתי, אישי, "בינו לבינה", ומשפחתי.// מן הממצאים: קיימת דיפרנציאציה בקרב המתבגרים ביחס לשלושת מקורות הסיוע, כאשר קיימת העדפה ברורה למקורות סיוע טבעיים על פני אנונימיים ופורמאליים. המגדר נמצא כמנבא עיקרי בנושא הפנייה לעזרה - מתבגרות גילו נכונות גבוהה יותר ממתבגרים לפנייה לעזרה. דתיות נמצאה קשורה קשר חלש לפנייה לעזרה.
Original languageAmerican English
Journalחברה ורווחה
StatePublished - 1 Jan 2011

Bibliographical note

Item Citation: חברה ורווחה. ל"א(3), 2011, 411-436.

Web address: http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Magazine/Lists/ArticlesList/Attachments/1315/31-3-ZUKERMAN.D-KAIM.Z.pdf

Accession Number: edspes.83353; Publication Type: Academic Journal; Source: חברה ורווחה; Language: Hebrew; Publication Date: 20110101

Keywords

  • מתבגרים
  • לחץ פסיכולוגי
  • הבדלי מגדר
  • הבדלים בינאישיים
  • דתיות
  • פנייה לטיפול מקצועי
  • בקשת עזרה

Cite this