עמדות כלפי שוויוניות בתפקידי מגדר: ניתוח משווה לפי מין ולפי נטייה מינית

ליאת קוליק

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחקר בחן הבדלים בעמדות כלפי שוויוניות בתפקידי מגדר לפי המשתנים מין ונטייה מינית. העמדות כלפי השוויוניות בתפקידים אלו נבחנו בשלושה תחומים: עבודה, משפחה ויחסים בין-אישיים. כמו כן נבחנו תרומתם של משתני הרקע ותרומתה של תכונת הרגישות החברתית להסבר עמדות כלפי שוויוניות בתפקידי המגדר. המדגם הראשוני כלל 769 משתתפים, ולאחר התאמת המשתתפים ההומוסקסואלים למשתתפים ההטרוסקסואלים לפי משתני רקע בסיסיים כלל המדגם הסופי 228 משתתפים, שמהם נמנו 114 הומוסקסואלים ו- 114 הטרוסקסואלים, 97 גברים ו- 131 נשים. ממצאי המחקר מראים כי בשלושת התחומים עמדותיהן של הנשים כלפי תפקידי המגדר שוויוניות יותר מעמדותיהם של הגברים, וכי עמדותיהם של ההומוסקסואלים שוויוניות יותר מעמדותיהם של ההטרוסקסואלים. נוסף על כך, נמצא כי לנשים הלסביות עמדות שוויוניות יותר בתחום העבודה לעומת יתר קבוצות המחקר. ההבדלים המגדריים בקרב ההומוסקסואלים בעמדות כלפי שוויוניות בתפקידי המגדר מעטים יותר לעומת ההבדלים בקרב ההטרוסקסואלים. הממצאים מורים על צורך להתאים את הגישות המסבירות את העמדות כלפי שוויוניות בתפקידי המגדר לתקופתנו רבת־השינויים, והם מלמדים באילו היבטים בחיי הפרט ובחיים הזוגיים יש להתמקד על מנת להגביר את השוויוניות בעמדות כלפי תפקידי המגדר. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)45-81
Number of pages37
Journalמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
Volume53
Issue number2
StatePublished - 2018

IHP Publications

 • ihp
 • Attitude (Psychology)
 • Equality
 • Families
 • Gays
 • Gender identity
 • Homosexuality
 • Lesbianism
 • Lesbians
 • Man-woman relationships
 • Men
 • Sex
 • Sexual orientation
 • Women

Cite this