עמדות כלפי מגדר, מיתוסי אונס ומרחק חברתי מקורבנות ומתוקפים מינית בקרב דתיות וחילוניות

יעל אידיסיס, מלי שחורי-ביטון

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במחקר נבחן הקשר בין עמדות סטריאוטיפיות כלפי תפקידי מין והחזקה במיתוסי אונס לבין המוכנות לקרבה חברתית עם עברייני מין וקורבנותיהם. במחקר השתתפו 210 נבדקות, סטודנטיות למדעי החברה. 113 הגדירו את עצמן דתיות ו-97 הגדירו את עצמן חילוניות. הנבדקות התבקשו לענות על שאלון עמדות כלפי מין ושאלון מיתוסי אונס של ברט, שהתייחס לנשים ולגברים כקורבנות פוטנציאליים. בנוסף ענו הנבדקות על שאלון בוגרדוס למדידת מרחק חברתי. נמצא כי דתיות יותר מחילוניות מחזיקות בתפיסות שמרניות וסטריאוטיפיות, בעיקר בכל הקשור לערכי משפחה ומתירנות מינית. עוד נמצא כי שתי הקבוצות נוטות להחזיק במיתוסי אונס ביחס לקורבן גבר יותר מאשר ביחס לקורבן אישה. שתי הקבוצות הפגינו מוכנות לקרבה עם קורבנות אך לא עם תוקפים. נבדקות שהיו פחות שמרניות בדעותיהן הפגינו מוכנות גבוהה יותר מנבדקות שהיו שמרניות יותר. החשיבות של מוכנות לקרבה חברתית נדונה במחקר בקשר לקורבנות כביטוי להפחתת אחריותם, ובקשר לתוקפים כביטוי לנכונות לסייע לשיקומם (תקציר מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)85-101
Number of pages17
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volume28
Issue number1
StatePublished - 2008

IHP Publications

  • ihp
  • Attitude (Psychology)
  • Orthodox Jews
  • Rape
  • Rejection (Psychology)
  • Secularism
  • Sex
  • Sexual abuse victims
  • Victims of crimes
  • Women -- Violence against

Cite this