על שווים ושווים יותר: הרגולציה של האימוץ

Translated title of the contribution: Adoption Regulation as Commodification

צילי דגן, טליה פישר

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

המאמר טוען כי הרגולציה משפיעה על מערכות יחסים, מאפיינים אישיים ומשאבים אנושיים בצורה דומה לקומודיפיקציה שיוצר השוק. הכללים והקריטריונים העומדים בליבת ההסדרה הרגולטורית מצמצמים תכונות ומערכות יחסים רב-ממדיות לקטגוריות חד-ממדיות; מכפיפים אינטראקציות בין-אישיות ללוגיקה חיצונית זרה ויוצרים היררכיה בין היבטים שונים של הזהות האנושית (personhood). לאור מאפיינים אלה הרגולציה המדינתית חשופה לביקורות ההחצנה, הכפייה, ההשחתה וההשטחה הנמתחות תדיר על פעילות בזירת השוק בתחומים המכונים "מסחר אסור" (taboo markets) דוגמת סחר באיברים, בנשים או בילדים. את האפקטים הממסחרים (קומודיפיקטיביים) שטומנת בחובה הרגולציה מדגים המאמר דרך מקרה הבוחן של תחום האימוץ. נצביע על האופן שבו הרגולציה של האימוץ "ממסחרת" את הילדים העומדים לאימוץ, את ההורים המועמדים לאמץ, את ההורים הביולוגיים ואת מרקם היחסים שבין הורים לילדים. נדגים כי שתי חלופות הקצה לכאורה – זו של "שוק פרוע" לילדים מחד גיסא וזו של הסדרת האימוץ באמצעות רגולציה מאידך גיסא – דומות יותר מכפי שנראה לעין. לפיכך נטען כי אין בהתנגדות מטעמי הסחרה (קומודיפיקציה) כדי לבסס הצדקה א-פריורית להעדפת ההסדרה בידי המדינה על פני הסדרה באמצעות השוק.
Translated title of the contributionAdoption Regulation as Commodification
Original languageHebrew
Title of host publicationמסדירים רגולציה:
Subtitle of host publicationמשפט ומדיניות
Editorsישי בלנק, דוד לוי-פאור, רועי קרייטנר
Place of Publicationתל-אביב
Publisherאוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן
Pages93-114
Number of pages22
ISBN (Print)9789659165841
StatePublished - 2016

Publication series

Nameמשפט, חברה ותרבות
Volume10

IHP Publications

  • ihp

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Adoption Regulation as Commodification: הרגולציה של האימוץ'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this