על מודרניות, חילון וניעות דתי: לשאלת התחדשות ההנהגה הרבנית הקהילתית ביהדות המזרחית

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר דן בהשפעת תהליך החילון המודרני על הניעות (מוביליות) אל ההנהגה הדתית המסורתית. בד בבד עם ההבנה שתהליכי החילון המודרניים קטעו מסלולי ניעות מסורתיים, יש להביא בחשבון שהם תרמו לפיתוחם של נתיבי ניעות חדשות אל ההנהגה הדתית המסורתית. המדובר במסלולי ניעות העוקפים את דרכי ההשתלבות המסורתית בהנהגה זו. המאמר מתמקד בשני מסלול ניעות כאלה, המכונים בו ה"מעמדי" וה"פוליטי". המקרה שבאמצעותו מוצגות הטענות נוגע בשאלת התחדשותה של ההנהגה הרבנית הקהילתית ביהדות המזרחית בישראל. במשך שנים תוארה הרבנות הקהילתית ביהדות המזרחית כנתונה במשבר חמור, ההולך ומחריף עם העלייה הגדולה בשנות החמישים והשישים מארצות האסלאם לישראל. המאמר מבקש להראות כיצד דווקא תהליכי החילון המודרני שימשו במרוצת השנים מקור לא רק לשחיקה בסמכות הרבנית ביהדות המזרחית, אלא גם להתחדשותה. כיצד דווקא השחיקה בקהילה והצטמקות ההנהגה הרבנית הובילו לא אחת להבלטה של כוחות חדשים מקרב המעמד הנמוך וכן מקרב פריפריית הדרשנות העממית, כוחות שהבקיעו לעצמם דרך ומקום אל ההנהגה הרבנית הקהילתית? הדברים מסתמכים על קריאה מחדש בחומרים ראשונים ומשניים העוסקים בסוגיה הנדונה (מתוך המאמר). Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)5-31
Number of pages27
Journalסוגיות חברתיות בישראל: כתב עת לנושאי חברה
Volume4
StatePublished - 2007

IHP Publications

  • ihp
  • Mizrahim
  • Orthodox Jews
  • Rabbis
  • Secularism
  • Social mobility

Cite this