על גברים שהתפתו אך חטאם לא עלה בידם: חמישה סיפורי חז"ל על חוטאים כושלים

חננאל מאק

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במאמר זה יוצגו חמישה סיפורים קצרים מתוך ספרות התלמוד והמדרש. המוטיב המשותף לכל החמישה: בכולם מסופר על גבר שחמד אישה זרה, בא אליה בסתר, אך בסופו של דבר הוברר לו כי אישה זו לא היתה האישה שהתכוון. בארבעה מן הסיפורים נודע לו הדבר מפי האישה שעמה בילה באיסור ובסתר, ובאחד מהם היה זה אליהו הנביא שגילה את האמת. בכל המקרים נתקף האיש רגשי אשמה וחרטה ונחל בושת פנים ותבוסה. שניים מן הסיפורים מופיעים בשני התלמודים האחד בתלמוד הירושלמי והשני בתלמוד הבבלי. השלושה האחרים מובאים במדרשים: שניים במדרש תנחומא והאחר במדרש במדבר רבה. המאמר מציג את המדרשים כפי שהם מופיעים במקורות בצירוף קטעי תרגומים קצרים לפי הצורך. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהיגיון ליונה (קובץ בעריכת יהושע לוינסון, יעקב אלבוים וגלית חזן-רוקם)
Place of Publicationירושלים
Publisherהוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית
Pages433-456
Number of pages24
ISBN (Print)9654932865
StatePublished - 2007

IHP Publications

  • ihp
  • Adultery in literature
  • Criticism, Textual
  • Influence (Literary, artistic, etc.)
  • Rabbinical literature
  • Sex in rabbinical literature

Cite this