על אחרות ודמיון ספרותי בכתיבתו של א.ב. יהושע

כרמלה סרנגה, רחל שרעבי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

ה"אחר" הוא לעיתים קרובות הזר, השונה והלא מוכר, אך אינו בהכרח מרוחק ובלתי ידוע. הוא יכול להיות בתוך הקבוצה, אך אינו חלק אינטגרלי ממנה. מבחינות רבות הוא דומה לחברי הקבוצה, אך מבחינות אחרות הנתפסות בעיניה כ"מהותיות", הוא נתפס כשונה. במקרים קיצוניים ה"אחר" נתפס כדמון, כרע מוחלט. הסיפורת של א.ב. יהושע היא מן המגוונות בספרות העברית, והיא מציבה את שאלת היחס את ה"אחר" במרכזה. מבחינה תימטית דן יהושע במוקד יצירותיו "באחר": הערבי-ישראלי, והערבי הפלשתינאי, הגלותי, המזרחי-אשכנזי, העובד הזר והמגדרי הנשי. ה"אחרות" אצל יהושע קשורה לתבנית חוזרת של כפילות. המאמר יבחן מהם ביטוייה של ה"אחרות" ברומנים של יהושע. כמו כן תיבחן השאלה: האם וכיצד נוצר דיאלוג ביצירות בין מיצגיה השונים של ה"אחרות"? (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)223-243
Number of pages21
Journalמחקרי גבעה: שנתון המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון
Volume4
StatePublished - 2016
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Ashkenazim
  • Foreign workers
  • Mizrahim
  • Other (Philosophy)
  • Palestinian Arabs
  • Palestinian Arabs -- Israel
  • Women in literature

Cite this