על אהבה ועל תיעוד הזיכרון: עם צאת הרומן של דניאל כהן-שגיא, אהבה גרמנית

Daniel Cohen-Sagi (Interviewee), Shay Dekel Shchori, Karine Neuberger (Interviewee), M. Ben-Horin (Interviewee)

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Cite this