עיוני שיח ותחביר בטיעוני קל וחומר בשיחות המשא ומתן ההלכתי במשנה ובתוספתא

Translated title of the contribution: A Fotiori Arguments in Halakhic Give-and-Take in the Mishnah and Tosefta: : A Study of Discourse and Syntax

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במאמר זה אתמקד בטיעוני הקל וחומר בשיחות המשא ומתן ההלכתי בתוספתא. תיאור זה יכלול שני היבטים: מאפייני שיח של טיעוני הקל וחומר והדגמים התחביריים שלהם. בהיבטים אלו גם אשווה בין התוספתא למשנה. המאמר עוסק אפוא בשני כיווני מחקר שראוי לקדם במחקר לשון חכמים: א. תחומי התחביר וחקר השיח: במחקר לשון חכמים עוסקים פחות בתחומים אלו וכן בתחומים נוספים מן הבלשנות המודרנית, לעומת תחומי הכתיב, ההגה, הצורות והמילונאות, שמרבים לעסוק בהם. ב. הבדלים בין המשנה לתוספתא: בר-אשר מזכיר את ההבדלים הלשוניים בין המשנה לתוספתא שמצאו חוקרים שונים וקובע: "סוגיה זו- האבחנה בלשון החטיבות השונות של ספרות תנאים - מצפה לחקר מקיף, מעמיק ויסודי". הממצאים שיוצגו במאמר זה בדבר מידת ההקבלה בין המשנה לתוספתא בטיעוני הקל וחומר בשיחות הם מקצת הממצאים שעלו מן המחקר על יחידת השיח של שיחת המשא ומתן ההלכתי בשני החיבורים. (מתוך המאמר).
Translated title of the contributionA Fotiori Arguments in Halakhic Give-and-Take in the Mishnah and Tosefta: : A Study of Discourse and Syntax
Original languageHebrew
Pages (from-to)144-157
Number of pages14
Journalלשוננו: כתב-עת לחקר הלשון העברית והתחומים הסמוכים לה
Volume84
StatePublished - 2022

Bibliographical note

כותר כר' 84: ספר היובל למשה בר-אשר בהגיעו לגבורות / העורך: אהרן ממן.

IHP Publications

  • ihp
  • Discourse analysis
  • Hebrew language -- Syntax
  • Hebrew language, Talmudic
  • Jewish law
  • Language and logic
  • Mishnah
  • Persuasion (Psychology)
  • Rhetoric
  • Tosefta

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A Fotiori Arguments in Halakhic Give-and-Take in the Mishnah and Tosefta: : A Study of Discourse and Syntax'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this