עיונים בשיח המשפטי הפרשני: 'משמעות המשפט', 'משמעות המבע' ו'משמעות הדובר'

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

הספרות הבלשנית העוסקת בפרגמטיקה כוללת הצעות שונות לתיאור היחסים או ההבדלים בין הסמנטיקה לבין הפרגמטיקה. השימוש המודרני במונח 'פרגמטיקה' מיוחס למוריס (Morris ,1938: 6) שהבחין הבחנה משולשת בין 'תחביר', שהוא חקר היחסים הפורמליים בין הסימנים, 'סמנטיקה', שהיא חקר היחסים בין הסימנים לבין המשתמשים בהם. המאמר מציג מושגים אחדים המשמשים במודלים פרגמטיים, ובודק אם מושגים אלה עשויים להיות רלבנטיים לדיון בפרשנות המשפטית. בתוך כך מנסה המחברת להצביע גם על גבולותיו של הדיון הבלשני-פרגמטי: מהו המקום שבו לתיאוריה הפרגמטית אין עוד מה לומר.
Original languageHebrew
Title of host publicationהעברית שפה חיה - כרך ג (קובץ)
Publisherהוצאת הקיבוץ המאוחד
Pages191-206
Number of pages16
StatePublished - 2003

IHP Publications

  • ihp
  • Law
  • Law -- Interpretation and construction
  • Meaning (Philosophy)
  • Pragmatics

Cite this