עיון ביקורתי בגישתה של פרופ' רות גביזון בתחום ההתיישבות

Translated title of the contribution: Critical Review of Ruth Gavison's Perspective on Jewish Settlement

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מטרת מאמרנו היא להציג את עמדתה של גביזון ביחס לתחום ההתיישבות ולהתמודד עימה באופן ביקורתי. גביזון צידדה במסקנות בית-המשפט בעניין קעדאן, הואיל ואופייה היהודי של ישראל אינו מצדיק הפליה של אזרחים לא יהודים. אולם היא סברה כי אינטגרציה כפויה בין יהודים לערבים עלולה להיות כלי לא נכון להשגת שיוויון בין חברות המקפידות על שימור זהותן הייחודית. לכן, לדעתה, ישראל צריכה לעודד ולאפשר צורות התיישבות שאופיין הלאומי או הדתי מוגדר מראש ואינו בר-שינוי. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionCritical Review of Ruth Gavison's Perspective on Jewish Settlement
Original languageHebrew
Pages (from-to)95-136
Number of pages42
Journalמאזני משפט
Volumeט"ו
StatePublished - 2022

IHP Publications

 • ihp
 • גביזון, רות -- משפטנית -- 1945-2020
 • התיישבות
 • Land settlement
 • שוויון
 • Equality
 • אפליית מיעוטים
 • Discrimination
 • Minorities
 • ערבים בישראל
 • Palestinian Arabs -- Israel
 • דיור
 • Housing
 • ערבים בישראל -- בינוי ושיכון
 • Palestinian Arabs -- Israel -- Housing
 • רוב ומיעוט
 • Majorities
 • בית המשפט העליון
 • Israel -- Bet ha-mishpat ha-elyon
 • יהודים וערבים
 • Jewish-Arab relations
 • פסקי דין
 • Verdicts
 • הדרה חברתית
 • Social isolation
 • חקיקה
 • Legislation
 • פסיקה (משפט)
 • Judgments
 • לאומיות
 • Nationalism
 • תרבות
 • Culture
 • Civilization

Cite this