עונשים בחומרה בינונית כעונשים הולמים

רות קנאי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

עונשי ביניים מהווים היום חלק נכבד מדרכי הענישה הנוהגים בארץ ובעולם. שימוש נרחב בעונשי ביניים הוא כלי מרכזי במלחמה להפחתת הצפיפות בבתי הסוהר נוכח התופעה של כליאת המונים. עונשי הביניים הם מרכיב הכרחי בשיטת משפט המבקשת לשמור על מידתיות בענישה. עונשי הביניים הם עונשים ההולמים עבריינות שאמנם אינה קלה אך גם לא חמורה. לעונשי הביניים היבט ממשי לכן אינם מתאימים לעבירות קלות ולא ראוי שיוטלו במקרים הקלים ביותר. עונשי מאסר הם חמורים וראוי להטילם רק כשיש עבריינות חמורה. הטלת עונשי ביניים מחייבת התאמה של העונש לעבריין יחד עם הקפדה על מידתיות. גם כאשר מוטלים מספר עונשי ביניים יש להקפיד על כך שהמכלול לא יהיה חמור מדי ויהלום את חומרת העבירה. אכיפת הביצוע של עונשי הביניים חשובה לשמירת האמון במערכת הענישה, אולם אכיפה באמצעות מאסר צריכה להיות הברירה האחרונה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)4-10
Number of pages7
Journalהסניגור
Volume255
StatePublished - 2018

Cite this