עומס מידע, לחץ זמן ודפוסי הארגון, כפי שתופסים אותם בעלי תפקידים שונים בבית הספר

תמר חן-לוי, חנה שחר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחקר הנוכחי בוחן את מערכת ההשפעות והקשרים בין תחושות של עומס מידע ולחץ זמן לבין דפוסיו השונים של ארגון בית הספר, כפי שאלה נתפסים על ידי מורים וצוותי ניהול. דפוס הארגון נבדק כמשתנה העשוי להסביר הבדלים בתפיסות עומס מידע ולחץ זמן בבית הספר. הנחת המחקר הייתה כי לדפוסי ארגון שונים של בית הספר יהיה אופן שונה של התמודדות עם עומס מידע ועם לחץ זמן. שאלות המחקר היו: א. האם קיים קשר בין תפיסות הצוות את מידת עומס המידע ולחץ הזמן לבין דפוס הארגון של בית הספר? ב. האם קיימים הבדלים בתפיסת עומס המידע ולחץ הזמן בין בעלי תפקידים שונים בבית הספר (כמו צוות ניהולי, מחנכים ומורים מקצועיים?) ו-ג. האם הבדלים אלה מושפעים מדפוס הארגון הבית ספרי וממסגרת החינוך? 539 מורים המלמדים ב-38 בתי ספר בפריסה ארצית השתתפו במחקר, ונעשה שימוש בשלושה שאלונים. תוצאות המחקר הראו כי בבתי ספר הנוטים להיות בעלי דפוס ארגון ביורוקרטי-היררכי, המורים חשים את עומס המידע ולחץ הזמן יותר מאשר בבית ספר בעלי דפוס ארגון מערכתי, וכן דפוס הארגון נמצא כמתווך בקשר שבין תפקיד ומסגרת חינוך לבין מדדי עומס המידע ולחץ הזמן, וכמשפיע על הקשר שבין התפקיד שממלא איש צוות בבית הספר לבין תחושת עומס המידע. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)133-166
Number of pages34
Journalעיונים במינהל ובארגון החינוך
Volume34
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • Educators
  • Information science
  • Knowledge management
  • Organization
  • School principals
  • Schools
  • Teachers
  • Time

Cite this