"עד שכמעט לא נמצא ממזר מהתורה רק כשהיו אביו ואמו חבושים בבית האסורים" – על פתרונות חדשניים להתרת מקרי ממזרות בבתי הדין בישראל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בשנים האחרונות מותקפים בתי הדין הרבניים של מדינת ישראל משתי חזיתות. הביקורת הידועה יותר לציבור הרחב מגיעה מן החזית הליברליתהטוענת כי מדיניותם של בתי הדין מחמירה מדי וכי היא גורמת לריבוי מקרים של עגינות וממזרות. אולם ישנה חזית אחרת, הנוקטת לשון חריפה יותר, אשר נפתחה מצידם של גורמים שונים בעולם החרדי הטוענים טענה הפוכה. לדידם, בתי הדין הרשמיים נוקטים מדיניות מקלה עד מאוד בתחום כפיית הגיטין עד כדי הקביעה שיש לחשוש לכשרותם של מרבית הגיטין המסודרים בבתי הדין וממילא למעמדה של האישה שנישאה לאחר קבלת הגט ולמעמד ילדיה.כפי שנראה להלן, מצד חזית זו עולות גם טענות כי בתי הדין הרשמיים פועלים בדרכים חדשניות ובעייתיות כדי לטהר אנשים מחשש ממזרות. חלק מן הפרסומים התוקפים את בתי הדין הרשמיים זכו למענה, חלקי או מלא, אנונימי או תחת שם. לאחרונה נכתבה חוברת נוספת התוקפת את בתי הדין הרשמיים במגוון סוגיות. החוברת מכילה מכתבים רבים ששלח מחברהּ לגורמים שונים, בכללם דיינים המכהנים בבתי הדין הרשמיים, ובהם השגות שונות על פסיקתם. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)1-59
Number of pages59
JournalJSIJ: כתב עת אלקטרוני למדעי היהדות
Volume20
StatePublished - 2021

IHP Publications

  • ihp
  • Domestic relations
  • Get (Jewish law)
  • Jewish law
  • Judges (Jewish law)
  • Judgments
  • Mamzer (Jewish law)
  • Rabbinical courts
  • Verdicts
  • Yosef, Ovadia

Cite this