עדות מיוחדת בדיני ממונות: האם הכשירו חכמים גם עדות מצטברת?

Translated title of the contribution: Edut Meyuhedet in Jewish Civil Law—Did the Sages Also Accept Cumulative Testimony?

M. Sabato

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המונח "עדות מיוחדת" מתאר מצב שבו שני עדים רואים את המקרה כל אחד בפני עצמו והם אינם רואים זה את זה. מהמשנה במסכת מכות וכן מסוגיית התלמוד, עולה שבדיני נפשות שני עדים אלו אינם מצטרפים לכדי כת אחת. שאלת כשרותה של עדות מצטברת בספרות חז"ל זכתה להתעניינות מיוחדת בעקבות פרסומם של דפים ממגילת ברית דמשק על ידי שכטר לפני כמאה שנה. מהאמור במגילה עולה שלפי הלכת הכת ניתן לצרף עדויות על מקרים שונים בדיני נפשות על מנת להרשיע את הנאשם. גילוי זה עורר את הדיון בשאלה האם גם בספרות חז"ל יש ביטוי לקבלת עדות מצטברת, ומהו היחס בין תפיסת הכת בשאלה זו לתפיסתם של חז"ל. המאמר מבקש לבחון ולדון בשאלת קבלת עדות מצטברת בספרות חז"ל תוך הבחנה בין המקורות התנאיים, האמוראיים וסתם תלמוד, ומתוך השוואת סוגיית הבבלי לסוגיית הירושלמי.
Translated title of the contributionEdut Meyuhedet in Jewish Civil Law—Did the Sages Also Accept Cumulative Testimony?
Original languageHebrew
Pages (from-to)175-209
Number of pages35
Journalסידרא: כתב-עת לחקר ספרות התורה שבעל-פה
Volume27-28
StatePublished - 2013

IHP Publications

 • ihp
 • עדות (משפט)
 • Witnesses
 • מגילת ברית דמשק
 • Damascus document
 • דיני ממונות
 • Money (Jewish law)
 • תלמוד בבלי. סנהדרין
 • Talmud Bavli -- Sanhedrin
 • תלמוד ירושלמי. סנהדרין
 • Talmud Yerushalmi -- Sanhedrin
 • תוספתא. סנהדרין
 • Tosefta -- Sanhedrin
 • השוואת נוסחים
 • Criticism, Textual

Cite this