ספר שאילתות דרב אחאי והדרשה הבבלית הקדומה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המבנה של השאילתא הבבלית בתקופת הגאונים מוכר לנו היטב זה מכבר. השאילתא הקלאסית הייתה מורכבת מארבע חטיבות, וכל חטיבה פתחה בנוסחא קבועה. עיקרה של החטיבה הראשונה "מישרא דשאילתא" (?) או "פשטא דשאילתא", היה גופי הלכות בנושא הנידון, ערוכים מתוך המקורות התלמודיים. חטיבה זו מכונה לעיתים במחקר 'הרצאת פתיחה' אולם למעשה היא היוותה את גוף השאילתא. בחטיבה השניה מוצגת בעיה הלכתית העולה מתוך הדיון הקודם, ולאחר הצגת הבעיה באה הדרשה, עניינה של דרשה זו, החוצצת בין הבעיה לפיתרונה, הוא בדברי אגדה או הלכה סביב הנושא ההלכתי הנידון, אמנם ללא קשר עם הבעיה שהוצגה קודם. החטיבה הרביעית חוזרת אל הבעיה שנשאלה לפני הדרשה ומציגה את התשובה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)145-202
Number of pages58
Journalסידרא: כתב-עת לחקר ספרות התורה שבעל-פה
Volumeלב
StatePublished - 2017
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Bible -- Pentateuch -- Sermons
  • Cairo Genizah
  • Geonic literature
  • Sermons -- Jewish

Cite this