סכמות דיסציפלינריות בלמידה והוראה מתהליך טבעי להוראה מפורשת

שני לוי-שמעון

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Abstract

  עניינו של מאמר זה הוא להציע מודל שלבי להוראת סכמות דיסציפלינריות. מטרות המודל להעלות למודעות המורים מהן הסכמות הנדרשות לרכישת ידע בתחומי הדעת ולהדגיש את חשיבות ההוראה המפורשת והמוחצנת של סכמות אלה, בפרט עבור תלמידים עם קשיים או לקויות בלמידה. המאמר כורך בין תאוריית הלמידה על פי הגישה הסטטיסטית הסתברותית לבין למידה דיסציפלינרית, לומד מתהליך הלמידה הלא מודע אל המודע וגוזר השתמעויות להוראה, המבוססות על למידה על פי סכמות באמצעות מודל מפורש. המודל המוצע יונק מהזירה הדיסציפלינרית ומהזירה של תהליכי הוראה, בפרט עבור תלמידים עם קשיים או לקויות למידה. כל אחד משלבי המודל מוסבר ומעוגן בחיבור בין זירות אלה. המודל אוניברסלי והוא מודגם בשני תחומי דעת - ספרות ומדעים. (מתוך המאמר)
  Original languageAmerican English
  Pages (from-to)1-16
  Number of pages16
  Journalבמעגלי חינוך: מחקר, עיון ויצירה
  Volume10
  StatePublished - 1 Jan 2021

  Bibliographical note

  Item Citation: במעגלי חינוך: מחקר, עיון ויצירה, 10 (כסלו תשפ"ב, דצמבר 2021)

  Accession Number: edsihp.99422508102792; Publication Type: Academic Journal; Source: במעגלי חינוך: מחקר, עיון ויצירה 10 (כסלו תשפ"ב, דצמבר 2021); Language: Hebrew; Publication Date: 20210101; Imprint: 2021.

  Keywords

  • למידה.
  • הוראה.
  • ספרות -- לימוד והוראה.
  • מדעים -- לימוד והוראה.
  • ידע.
  • תלמידים.
  • לקות למידה.
  • מיומנויות וכישורים.
  • חשיבה.
  • מידע.
  • למידה תת-הכרתית.
  • אסטרטגיות למידה.
  • מורים.

  Cite this