"סיפור משיחת שאול למלך (שמ"א ט-י)"

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחבר עורך ניתוח ספרותי של סיפור משיחתו של שאול (שמ"א ט'-י'). המחבר תוחם ספרותית את הסיפור, ועומד על מבנהו הכיאסטי על פי אנלוגיות לשוניות ומוטיבים מקבילים. חציו הראשון של הסיפור (לפני הסעודה בבמה) רווי באווירה קלילה משהו של מקריות, שכן הוא מסופר מנקודת מבטו האנושית של שאול. ואילו במחציתו השנייה אין דבר הנתון ליד המקרה, והכול מונחה מאת הקב"ה. המחצית השנייה מאירה את המחצית הראשונה, ומלמדת שגם הנראה כיד המקרה אינו מקרי כל עיקר
Original languageAmerican English
Pages (from-to)59-71
Number of pages13
JournalMegadim
Volume38
StatePublished - 2003

IHP Publications

  • ihp
  • Providence and government of God
  • השגחה (תיאולוגיה)
  • משיחה (מלוכה)
  • שאול המלך
  • שמואל הנביא

Cite this