סיפור חוני המעגל במשנה תענית ג, ח: מקרה מבחן של מלאfת הסיפור במשנה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במאמר נבחן סיפור חוני המעגל כטקסט משנאי משתי נקודות מבט. תחילה מברר המחבר כיצד המבנה המורכב של סיפור זה משקף הכלאה של שתי סוגות סיפוריות הנפוצות במשנה, אקסמפלום (exemplum) וסיפור מקרה (case story). באמצעות ניתוח של השימוש המתוחכם הנעשה במשנה בסוגות השונות ניתן להגיע להבנה טובה יותר של האופן שבו יצר המספר המשנאי סיפור מורכב, המציג דו ערכיות מוסרית על אודות חוני ופועלו. בשלב שני בוחן המחבר את היחס בין סיפור חוני המעגל כפי שהוא בא במשנה ובין גרסאות אחרות של הסיפור, הקודמות לסיפור שבמשנה או בנות זמנו. (מתוך המאמר) Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)1-20
Number of pages20
Journalמחקרי ירושלים בספרות עברית
Volumeכו
StatePublished - 2013
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Criticism, Textual
  • Fiction -- Technique
  • Influence (Literary, artistic, etc.)
  • Literature
  • Megillat Taanit
  • Mishnah
  • Mishnah -- Ta'anit
  • Tosefta -- Ta'anit

Cite this