סיפורי חיים של גברים מכים: הבנייתם של סגנון חיים ומשמעות חיים

אפרת ויגננסקי, נתי רונאל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מחקר איכותני זה בוחן את סיפורי חייהם של גברים שעברו עבירות אלימות כלפי בנות זוגם וריצו בגינן עונשי מאסר. במחקר זה רואיינו תשעה גברים הנמצאים בהוסטל בישראל לצורך שיקום. מטרת המחקר היתה להבין את התהליך הפסיכולוגי שגרם להתנהגותם האלימה של המשתתפים כלפי בת זוגם. ניתוח נרטיבי של סיפורי החיים לימד על שתי תמות מרכזיות אשר חולקו לתת-תמות. התמה הראשונה ייצגה את תקופת הילדות והתייחסה לתפיסת הזהות העצמית של המרואיין כילד ולאופן שבו תפס את הוריו בתקופה זו. התמה השנייה ייצגה את השקפת העולם של המרואיינים כלפי אלימות בכלל וכלפי אלימות זוגית בפרט. הממצאים לימדו על תחושות סובייקטיביות של נחיתות, חוסר ערך והיעדר בחירה בילדות, תחושת כאוס וחוסר משמעות קיומית. כדי להימנע מתחושות אלו בבגרותם, בחרו המשתתפים סגנון חיים הכולל שימוש בכוח ובאלימות, ואלו העניקו להם תחושה של שליטה ומשמעות. הדיון בממצאים מסתמך על התיאוריה האינדיבידואלית של אדלר וממשיכיו, וכן על האוריינטציה האקזיסטנציאליסטית. לפי גישות אלה, משתתפי המחקר, שנעדרו תחושת "יש קיומי" חיובי, פיתחו סגנון חיים שלילי שאפשר להם תחושות של ביטחון, ערך ומשמעות. הבנייתם של סגנון חיים ומשמעות חיים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)113-134
Number of pages22
Journalצוהר לבית הסוהר
Volume16
StatePublished - 2014

IHP Publications

  • ihp
  • Family violence
  • Meaning (Psychology)
  • Men -- Psychological aspects
  • Reminiscing
  • Self-perception

Cite this