סולידריות, תקווה והתמודדות עם אלוהים: ההיבט של רצון החיים של העם היהודי בעת החדשה כתמה מרכזית בהיסטוריוגרפיה של יהודה באואר

דן מכמן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

יהודה באואר מוכר היטב בזכות מנהיגותו הציבורית בלימודי השואה והג'נוסייד. מאמר זה מבקש להאיר היבט אחר של ההיסטוריוגרפיה של באואר: רוב עיוניו המחקריים, המתמקדים בנושאים היסטוריים קונקרטיים – בשונה מסקירותיו הכלליות – עוסקים בכמה נושאים ברורים מאוד בתחומי ההיסטוריה היהודית. יש בהם ניסיון לברר את סוגיית ייחודו של העם היהודי כתופעה היסטורית – מבעד למנסרה של השואה. אפשר להבחין בכלל כתביו בשישה מקבצי מחקרים הקשורים כולם אלו לאלו ואף נשזרים וחופפים: 1. תנועת הבריחה; 2. הטרילוגיה שלו על תולדות ארגון הג'וינט; 3. הפולמוס על מחויבותה של הקהילה היהודית בארצות הברית לפעולות להצלת יהדות אירופה; 4. התנהגותן של ההנהגות היהודיות תחת השלטון הנאצי; 5. המשא ומתן בין קבוצות יהודיות ויחידים יהודים לבין הנאצים על הצלה; 6. הארגון הקהילתי היהודי ואופני הפעולה שלו, במיוחד במזרח אירופה. על אלה יש להוסיף נושא שהעסיק את באואר לאורך דרכו כחילוני מוצהר: היהדות הדתית ואפשרות האמונה באל לאחר השואה.
Original languageHebrew
Pages (from-to)69-76
Number of pages8
Journalדפים לחקר תקופת השואה
Volumeל"ה
StatePublished - 2022

IHP Publications

  • ihp
  • Bauer, Yehuda
  • Historiography
  • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Research
  • באואר, יהודה
  • היסטוריוגרפיה
  • חקר השואה

Cite this