סוד הנשים הנעלמות על הפער בנתוני היקף בעיית מסורבות הגט בישראל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageAmerican English
Pages (from-to)83-95
JournalBeing A Jewish Woman
StatePublished - 2009

Cite this