סוגיות תיאורטיות ומתודולוגיות עכשוויות בחקר ההתנדבות

ליאת קוליק

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

במאמר מופיע תקציר הרצאתה של פרופ' ליאת קוליק בכנס להתנדבות שנערך באוניברסיטת בר אילן בספטמבר 2013. מטרת ההרצאה הייתה להציג את הגישות התיאורטיות השכיחות בתחום חקר ההתנדבות ולהציע כיווני פיתוח, הן בתחום המסגרות המושגיות והן בתחום הסוגיות המתודולוגיות. על מנת לארגן את הצגת הגישות התיאורטיות המשמשות חוקרים בתחום ההתנדבות, אימצה פרופ' קוליק בהרצאתה, נקודת ראות של מיקרו, והתמקדה בתחנות עיקריות בתהליך ההתנדבות של הפרט המתנדב. ממגוון הפרספקטיבות התיאורטיות המבססות מחקרי ההתנדבות, התמקדה פרופ' קוליק בעיקריות שבהן – הפרספקטיבה הסוציולוגית והפרספקטיבה הפסיכולוגית.
Original languageHebrew
Pages (from-to)11
Number of pages1
Journalעט השדה
StatePublished - 2013

IHP Publications

  • ihp
  • Voluntarism
  • התנדבות

Cite this