סבים וסבות כמקור תמיכה חברתית במשפחות לילדים עם נכות- סקירת ספרות משלוש נקודות מבט: הסבים והסבתות, דור הביניים ואנשי המקצוע.

L. Findler

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

טרת המחקר היא להפנות את תשומת הלב לתפקידם של הסבים והסבתות כמקור תמיכה במשפחות לילדים עם נכות באמצעות סקירת ספרות מקצועית משלוש נקודות מבט: מנקודת מבט של הסבים והסבתות - סבים וסבתות שהשלימו עם נכות נכדם, מפגינים לרוב תחושה של אחריות לסייע הן לילדם הבוגר והן לנכדם. כמו כן מעורבותם באה לידי ביטוי בתמיכה רגשית וקבלה ללא תנאי של הילד, בנוסף להשתתפות בקבלת החלטות ובסיוע כספי. מנקודת מבט של דור הביניים – תמיכה של סבים וסבות התגלתה כגורם חשוב אצל דור הביניים. תמיכה רגשית באה לידי ביטוי בשיחות משותפות המאפשרות לחלוק מחשבות, לבטא רגשות ולעודד. תמיכה נוספת יכולה לבוא באמצעות שמירה על הילדים, עזרה בהסעות וכדומה. מחקרים מראים שעצם הנוכחות של הסבים מהווה תמיכה משמעותית יותר מאשר עשייה כלשהי שלהם. מנקודת מבט של אנשי מקצוע – עולה חשיבות הדיאלוג המקצועי עם כל חברי המשפחה המורחבת, על מנת שהסבים והסבתות יהוו מקור תמיכה לילד ולמשפחתו ולא ייצרו מצוקה נוספת. החוקרת מציינת כי בישראל טרם גובשה מדיניות כלשהי כלפי הסבים והסבתות.
Original languageAmerican English
Pages (from-to)395-412
JournalSociety and Welfare (Chevra Verevacha)
Volume25
StatePublished - 2005

Cite this