נתינת גט קודם יציאה למלחמה

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

מסורת היא שלוחמי בית דוד היו כותבים גט כריתות לנשותיהם לפני צאתם למלחמה. אף בדורנו, בזמן מלחמת העולם נהג הדבר, אף שלא נפסק כך במפורש בספרי ההלכה, אלא במסגרת של נתינת גט על תנאי. חכמי ישראל שבדור האחרון ישבו על מדוכה זו וכבר נתפרסמו דבריהם. כמעט כל חכמי הדור האחרון צידדו בעשיית הרשאה לנתינת גט למקרה שהבעל לא יחזור מהמלחמה. המאמר מברר את מקורותיו של נוהג זה, הבעיתיות ההלכתית שבו והאם יש מקום להמשיך ולעשות שימוש בנוהג זה במלחמות ישראל בזמן הזה. בסוף המאמר מצורף נספח: גיטי מלחמה - בין הרב הרצוג לרב גורן, נספח המתייחס למהלכיו של הרב הרצוג זצ"ל במלחמת העולם השניה ולויכוח ההלכתי שהתנהל בינו ובין הרב גורן זצ"ל סביב השימוש בהרשאות הגט בצה"ל.
Original languageHebrew
Pages (from-to)409-426
Number of pages18
Journalתחומין
Volume27
StatePublished - 2007

IHP Publications

  • ihp
  • Get (Jewish law)
  • Military law (Jewish law)
  • War -- Religious aspects
  • גט
  • דיני צבא ומלחמה (הלכה יהודית)
  • חוזים על תנאי
  • מלחמת מצווה

Cite this