נציבות למניעת הטרדה מינית כטיפול בצל הסמכות: בין קורבנות לתוקפים - הערת פסיקה בעקבות סע"ש 42650-06-14 פלוני פלוני נ' תעבורה אחזקות בע"מ

מיכל אלברשטין, שירה רוזנברג לביא

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הערת פסיקה זו עוסקת בתפקידה של הנציבות למניעת הטרדה מינית במוסדות להשכלה גבוהה ובארגונים, והיא מטילה זרקור על תפקידיה המורחבים לאור סע"ש 42650-06-14 מעבר לבירור נקודתי של מקרה הטרדה מינית. פסק דין זה של השופט ספיבק הטיל חובה על מנהלים בארגון לדווח לממונה על כל מידע לא רשמי על הטרדה מינית. טענתנו במאמר זה היא, שתפקיד הממונה למניעת הטרדה מינית אינו מתמצה אך בבירור תלונות על הטרדה שקרתה. תפקידה הוא פרואקטיבי ותכילתו מניעה של הטרדות מיניות על ידי קידום ערכי מוגנות אירגונית. לצד פעולות המניעה, תפקיד הממונה כולל טיפול בתלונות, גם לא רשמיות, מעבר למקרה הפרטני, במטרה לקדם אינטרס של מתלוננת ונילונים פוטנציאליים כם יחד, לטובת הארגון תוך שילוב של אינטרסים רחבים קהילתיים, ברוח העקרונות של יישוב סכסוכים. כפי שאנו מראות באמצעות דוגמאות מן הפרקטיקה, התפקיד המיוחד של הנציבות למניעת הטרדה מינית משלב בין משפט לטיפול. אנו עורכות דיון באופי הייחודי של מוסד הנציבות, כמוסד כלאיים שאוחז בסמכות לחקור, לברר ולגבש המלצות שמשפיעות על המעורבים, לצד התפקיד הטיפולי, שעוסק ברגשות של אנשים, בפגישות ולכן דורש במקביל גם כילוי אמפטיה כלפיהם, רדישות והגנה. על בסיס זה, אנו טוענות שהטיפול המיוחד במענה לתלונות הנוגעות להטרדה מינית מתאפיין בדגש נרטיבי-תרבותי מערכתי, כזה שמחלץ נרטיב חלופי לסכסוך הפרטי, שבבסיסו פערי כוחות מגדריים ויחסים היררכיים. הדיון שאנו עורכות, לאור אופיו המשולב והייחודי של תפקיד הנציבות, יוצר איזון מיוחד בין משפט לבין טיפול בתוך המסגרת של יישוב סכסוכים על פי הגישות האלטרנטיביות למשפט. לאחר שאנו בוחנות את ההליך האלטרנטיבי של צדק מאחה, והביקורת על התאמתו לטיפול במקרי הטרדה מינית, וכן תאוריית ההליך ההוגן, שיישומה מחוייב בבירור של תלונות על הטרדה, אנו מציגות את השילוב המיוחד של טיפול בצל הסמכות וביטויו בעקרונות של יישוב סכסוכים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)1137-1177
Number of pages41
Journalמחקרי משפט
Volumeל"ב
Issue number3
StatePublished - 2020

IHP Publications

  • ihp
  • Dispute resolution (Law)
  • Law and socialism
  • Restorative justice
  • Sexual abuse victims
  • Sexual harassment
  • Sexual harassment -- Law and legislation -- Israel
  • Therapeutic jurisprudence
  • Universities and colleges
  • Verdicts

Cite this