נפגעות עברה בראי תאוריית הצמתים

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מציע תרגיל מחשבתי שעניינו שינוי בתפיסה החברתית כלפי תופעת נפגעות העברה. כיום, נפגעות נתפסת כמאפיין זהות מכונן חולשה וממקמת את נפגעי העברה נמוך בהיררכיה החברתית. באמצעות תאוריית הצמתים (Intersectionality) הדנה בריבוד חברתי הנובע מקיומם של צירי וצומתי זהות, נציע קריאה שונה של ציר הנפגעות: לא כציר חולשה וקורבנות המהווה קרקע להדרה ולהפליה, אלא כציר חוזק המעניק כוח אישי וחברתי לממוקמים עליו. קריאה זו תתאפשר, בין היתר, באמצעות "תאוריות חיוביות" אשר מציגות נרטיבים השוברים את הסטראוטיפים המלווים את ציר הנפגעות, ותחת זאת מעצימים את הנפגע. השינוי בתפיסת הציר אינו סמלי בלבד, אלא נלוות לו השלכות מעשיות חשובות. הממוקמים על צירי חוזק נהנים מגמישות בעיצוב המוסדות החברתיים וכך עשויים ביתר קלות להחדיר אליהם את תפיסת עולמם ואת צורכיהם. כך, זיהוי נפגעות עברה כמאפיין זהות שממוקם על ציר גבוה יותר בהייררכיה החברתית, יאפשר לנפגעים להשפיע על עיצוב כלים ומוסדות חברתיים, לפתח מסלולי העצמה ולערוך אדפטציה חברתית לחוויית הנפגעות, בדמות יצירת מנגנוני תמיכה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)9-45
Number of pages37
Journalהמשפט כתב עת לענייני משפט (שנתון)
Volumeכ"ג
StatePublished - 2017

IHP Publications

  • ihp
  • Feminism
  • Power (Social sciences)
  • Social stratification
  • Victims of crimes

Cite this