נסיונות רכישתה של 'שייח' מוניס' ערב מלחמת-העולם הראשונה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageAmerican English
Pages (from-to)139-159
JournalBetween Yarkon and Ayalon: Studies on the Tel Aviv Metropolitan Area and the Lod Valley
StatePublished - 1983

Cite this