ניתוח רמת הידע של הסטודנטים בנוגע לביטויי פלגיאט בעולם האקדמיה

אתי יערי, שפרה ברוכסון-ארביב

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

כתיבת חיבור אקדמי היא אחת המשימות, מיני רבות, העומדות בפני הסטודנטים במסגרת לימודיהם האקדמיים. במשימה זו נדרשים הסטודנטים להפגין יכולות ניסוח עשירות ויכולת התבטאות נאותה תוך שימוש במקורות מידע שונים. כמו כן, עליהם ליישם את כללי הציטוט המקובלים ולהימנע מהצגת רעיונות או מילים של האחר כשלהם, תופעה הידועה בשם פלגיאט. מטרת המחקר הנוכחי היתה לבחון את רמת הידע של הסטודנטים בשני ביטויים נפוצים של התופעה: האחד הוא אי סימון מרכאות בציטוט מדויק, דהיינו, העתקת קטע ממקור ושילובו בגוף העבודה תוך ציון מראה המקום אך ללא סימון מרכאות סביב הקטע המצוטט. השני הוא אי מתן קרדיט למקור, כלומר, ניסוח מחודש לקטע קיים תוך שמירה על הטענה המרכזית ואופן הצגתה, ושילובו בעבודה ללא אזכור המקור. מן הממצאים עולה, כי רמת הידע של הסטודנטים בנוגע לכללי הציטוט נמוכה מאוד. הדבר בא לידי ביטוי במספר המועט של הנבדקים שזיהו נכונה את הבעייתיות בגרסת הסטודנט ונימקו אותה. מבין הביטויים והמקורות שנבדקו נמצא כי רמת הידע גבוהה יותר במקורות דפוס ובכל הקשור לביטוי אי מתן קרדיט למקור. ממצאי המחקר מדגישים פעם אחר פעם את הצורך במתן הדרכה על אופן הציטוט הנכון והצגת מטרתו וכן הקניית עקרונות הקניין הרוחני, במיוחד בכל הקשור לשימוש במידע מקוון. צעד זה הינו אבן דרך בהתמודדות עם התופעה ובכוחו לסייע באופן מיידי לצמצום שיעוריה באקדמיה (תקציר מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)3-16
Number of pages14
Journalמידעת
Volume2
StatePublished - 2006

IHP Publications

  • ihp
  • College students
  • Web sites
  • אתרים באינטרנט
  • גנבה ספרותית
  • כללי רישום ביבליוגרפי
  • סטודנטים

Cite this