ניתוח והערכה של פיתוח מערכת למידה מבוססת אינטרנט ע"י קונסורציום של בתי ספר

אפרת פיטרסה, שפרה ברוכסון-ארביב

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מחקר זה, המצוי בראשיתו, בא לנתח ולבחון בזמן אמת תהליכי פיתוח הטמעה ותפעול של מערכת אינטגרטיבית להוראה וניהול שצמחה "מלמטה" כיוזמה של בית ספר יחיד שהצמיחה שותפות בין בתי ספר רבים ומטרתה היא שינוי דרכי ההתנהלות הארגונית וההוראתית המסורתיות בבית הספר ומעבר לעבודה יעילה העושה שימוש בכלים אינטרנטיים ומתבססת על תרבות הרשת באופן הרחב של המושג. בתי ספר רבים בארץ ובעולם, מתמודדים עם הכנסת השימוש במחשב ובאינטרנט כחלק ממערך ההוראה הלמידה. ניסיונות להוראה בעזרת המחשב החלו כבר בשנות ה-60, אך השימוש היומיומי בו והפיכתו לחלק משמעותי מפעילות הלמידה צמחו בד בבד עם התפתחות טכנולוגיות האינטרנט והתקשורת ותפוצתו הגבוהה של המחשב בבתים. השימוש במערכות אינטרנטיות ואינטגרטיביות כאלו נדיר מאד במערכת החינוך בישראל ומתקיים כיום (2006) רק בבתי ספר מעטים, רובם שייכים לשותפות הנחקרת. זאת בניגוד לארגונים כלכליים ומוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל בהם נעשה שימוש נרחב בכלים אלו. הצורך בשימוש בכלים אלו הוא כמעט מובן מאליו, אך פיתוח ומעבר למערכות כאלו מחייב התארגנות הכוללת הקצאת משאבי חומרה וכוח אדם, כיוון שמלבד עלויותיהן הגבוהות, יש להתאימן לצרכים ולדרישות המשתנים מארגון לארגון ולשם כך נדרשים צוותים המורכבים מאנשי פיתוח, שמישות ועיצוב, הטמעה ארגונית ופדגוגית, תמיכה ותחזוקה מתמדת. בתי ספר בודדים יכולים לרכוש או להקים בעצמם מערכות כאלו, וגם אז כמות המשתמשים והתפוקות המצופות, אינם מצדיקים את המאמץ. המסקנה העולה מכאן היא הקמת מערכת מרכזית המשרתת בתי ספר רבים. תהליך זה החל ביוזמת בית ספר "הר וגיא" והמחקר מציג מסקנות ראשונות לאחר 3 שנות פעילות. בוחן את מאפייני השותפות ותהליך התגבשותה למול תהליכי פיתוח המערכת והטמעתה - ומציע עקרונות מנחים לאפיון מערכות כאלו והטמעתן בבתי ספר. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages182-188
Number of pages7
StatePublished - 2007

IHP Publications

  • ihp
  • Cooperativeness
  • Information networks
  • Learning
  • Schools

Cite this