ניקוד קהתי וניקוד ליוורנו: לשון המשנה בדורנו ולשון יהודי איטליה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

פרטי הניקוד במסורת יהודי איטליה, או מה שנתקבל באיטליה בדפוסים, חדרו לעברית הקלסית הכתובה, כלומר למקורותיה הנגישים למשתמש הישראלי. הניקוד האיטלקי חדר גם לקודש הקודשים - למקרא, והמאמר מביא דוגמאות לכך. המאמר מראה קשר של ניקוד קהתי למסורות שנולדו באיטליה והתפשטו משם הודות להימצאותן בדפוסים. המאמר מציג התאמות טובות בין ניקודו של קהתי למסורות אלה, תחילה בדוגמות נקודתיות - 'חס' ו'דת', ואחר כך בדוגמא מורכבת יותר - קל/פיעל של הפועל 'פרס'. המאמר מראה את הולדתה של צורת פיעל של הפועל הזה במשנה שחדרה מן הלשון "העממית" של תפילת יום הכיפורים ללשון המקור הקלסי, ללשון המשנה. בצורה זו חדר הפועל למהדורתו של פינחס קהתי ולפירושו שנתקבל בעם ישראל במדינת ישראל, והביא לאדמת ארץ ישראל, בתור מקור קלסי ללשון העברית, את המסורת שנולדה בעם היהודי ששכן באיטליה.
Original languageHebrew
Journalכרמלים: לחקר הלשון העברית ולשונות סמוכות
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • Hebrew language -- Vocalization
  • Judeo-Italian language
  • Masorah
  • Mishnah
  • מסורה (תנ"ך)
  • משנה
  • ניקוד עברי
  • שפה איטלקית-יהודית

Cite this