ניכיון שטרות במשפט העברי: היבט הריבית

שלום לרנר

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

במסגרת זו נייחד את הדיון לעניין הריבית. המשפט העברי אוסר על נטילת ריבית אפילו נעשתה מרצון חופשי של הלווה. שאלה היא אפוא אם רכישת שטר בפחות מערכו הנקוב נגועה באיסור הריבית, משום שהרוכש משלם למוכר סכום מסוים ואמור לקבל מהחייב השטרי יתר על מה ששילם. לדיון בעקרונות יסוד של דיני ריבית הרלוונטיים לניכיון שטרות, יוקדש הפרק השני. בפרק השלישי נבחן את ההשלכות של עקרונות היסוד, על עסקת הניכיון. בפרק הרביעי נביא כמה מקורות מספרות השו"ת, המצביעים על שכיחותן של עסקאות ניכיון ועל המתח שבין ההלכה לבין המציאות הכלכלית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהלכה ומשפט:
Subtitle of host publicationספר הזיכרון למנחם אלון
Editorsאריה אדרעי, דוד גליקסברג, אביעד הכהן, ברכיהו ליפשיץ, בנימין פורת
Place of Publicationצפרירים
Publisherנבו
Pages643-665
ISBN (Print)9654421720
StatePublished - 2018

Cite this