ניהול משברים: הערות אחדות על ההתמודדות עם וירוס הקורונה בישראל

אברהם כרמלי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

ניהול ומנהיגות מורכבים ומאתגרים בימות שגרה ובאופן מיוחד בעיתות משבר. מאז תחילת הופעתו של וירוס הקורונה, מתמודדים עימו מדינת ישראל, רשויותיה ותושביה. במאמר זה נעשה תחילה ניסיון להבהיר את מהות המושג בפברואר 2020 "משבר" ולהתמקד בייחודיותו ובצורך להתאים את אסטרטגיית ניהול המשבר כדי להתמודד עימו באופן אפקטיבי. מדובר אומנם במשבר עולמי, אך במאמר נציע להסתכל עליו כעל משבר מיקרו (נוגע ותלוי ביסודו בפרטים בחברה ובקהילה) השונה ממשברים אחרים שעימם התמודדה מדינת ישראל עד כה. לאור הגדרה זו, ננסה להציע זווית ראיה שונה המתמקדת בשלבים השונים של המשבר וכן באפשרויות המגוונות שיש לרשויות המדינה להתמודד עם האירוע. באופן מיוחד, המאמר מציע כי יש להבחין בין שני סוגים של היענות – ציות והשתתפות של הפרט בחברה, וכי יש לנהל שתי צורות של השתתפות – התנהגות מגבילה והתנהגות מקדמת. בהקשר הזה המאמר מציין כי ניתן לקדם היענות מסוג השתתפות של היחידים והקבוצות בניהול המשבר כאשר המנהיגות מטפלת בחמישה צרכים עיקריים – בהירות, דיוק, ביטחון, שייכות ומשמעות. זאת ועוד, המאמר מציע כי ניהול ברמת המאקרו הכרחי כדי לתת מענה לאתגרים ברמת המיקרו, ומציין את השלבים השונים שיש לתת להם מענה, מזיהוי סימני אזהרה ועד מאמצי הכלה (לא נדונו כאן מאמצי השיקום לאחר המשבר). לבסוף, המאמר שופך אור על שלושה מנגנוני מפתח שיסייעו במאמצים אלו. עם זאת, מטרת המאמר אינה לספק הערכה (לחיוב או לשלילה) אודות מדיניות המדינה ורשויותיה, אלא לשפוך אור על ניהול משברים באספקלריה של משבר וירוס הקורונה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)4-17
Number of pages14
Journalחידושים בניהול
Volume8
StatePublished - 2021
Externally publishedYes

IHP Publications

 • ihp
 • ניהול משברים
 • Crisis management
 • קורונה (מחלה)
 • COVID-19 (Disease)
 • מנהיגות
 • Leadership
 • מדיניות ציבורית
 • Public policy
 • ציות
 • Obedience
 • מדיניות רפואית
 • Medical policy
 • משמעות (פסיכולוגיה)
 • Meaning (Psychology)

Cite this