נטילה שלטונית של מקרקעין: חששות, מנגנוני הגנה ויחסי גומלין

Translated title of the contribution: Partial Takings: Concerns, Safeguards and Interplay in Israeli Expropriation Laws

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

שלושה הם עקרונות היסוד של דיני הנטילה השלטונית שבמסגרתם השלטון יכול ליטול בכפייה את זכויותיו של הפרט במקרקעין: קיומו של הליך הוגן, דרישת הצורך הציבורי ודרישת הפיצוי. עקרונות אלה הינם למעשה מנגנוני הגנה אשר הוטמעו בדיני הנטילה השלטונית כדי להגן מפני חששות אינהרנטיים הנובעים מהענקת הכוח לשלטון ליטול זכויות במקרקעין בכפייה. מאמר זה מציע מודל חדשני שבמסגרתו יש להכיר במערך יחסי הגומלין שמנגנוני ההגנה המוטמעים בדיני הנטילה השלטונית מקיימים על מנת לאפשר לשלטון להפעיל את כוחו באופן ראוי, מחד גיסא, ולשמר מידת הגנה מספקת מפני החששות האינהרנטיים לדיני הנטילה השלטונית, מאידך גיסא.המאמר ממשיך ומציג שני מסלולים שבהם המודל המוצע עשוי לשרת את עריכתה של ביקורת שיפוטית על דברי חקיקה המבקשים לפעול בדיני הנטילה השלטונית: האחד הוא המסלול ה"מסורתי", הרואה במודל המוצע ובמערכת האיזונים המתקיימת בו אמצעי לאומדן הפגיעה בזכותו של הפרט לקניין כמו גם לבחינת מידתיותה של פגיעה זו; והאחר הוא המסלול ה"דמוקרטי", המטמיע את המודל המוצע בערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.לבסוף, המאמר מבקש לבחון את יישומו של המודל המוצע, תוך בחינת הטמעתו בדיני הנטילה השלטונית הנוהגים בישראל. במסגרת זו המאמר מצביע על השלכות פרשניות בעלות אופי יישומי הן בכל הקשור לביקורת השיפוטית על החלטותיו של שר האוצר באשר לצרכים ציבוריים, הן בשאלת הפחתת הפיצוי לבעלי הזכויות במקרקעין והן בהתנהלות הראויה בשעה שזכויות במקרקעין ניטלות במצבי חירום. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionPartial Takings: Concerns, Safeguards and Interplay in Israeli Expropriation Laws
Original languageHebrew
Pages (from-to)39-70
Number of pages32
Journalמשפט ועסקים
Volume24
StatePublished - 2021

IHP Publications

 • ihp
 • Acquisition of property
 • Compensation (Law)
 • Defense (Administrative procedure)
 • Emergencies
 • Eminent domain
 • Judicial review
 • Land tenure
 • Property
 • Proportionality in law
 • Real property
 • Right of property
 • ביקורת שיפוטית על חקיקה
 • בעלות על קרקעות
 • דיני מקרקעין
 • דיני קניין
 • הגנה משפטית
 • הפקעת קרקעות
 • זכות הקניין
 • מידתיות במשפט
 • מצבי חירום
 • מקרקעין
 • פיצויים
 • רשויות השלטון

Cite this