נטיות חשיבה של סטודנטים באקדמיה - הפוטנציאל בלמידה בסביבה מתוקשבת

גולן כרמי, דן בוכניק

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מחקר זה, אשר הינו ראשון מסוגו, בא לבחון את הקשר בין למידה בקורסים אקדמיים המועברים בסביבה מתוקשבת ברשת האינטרנט לבין טיוב נטיות חשיבה אינטלקטואליות (שבע סוגי נטיות). במסגרת זו ביקשנו לבדוק את השינויים שחלים בנטיות החשיבה של הלומד בעקבות למידה בסביבה מתוקשבת; לעמוד על המאפיינים האישיים של הלומדים המשפיעים על נטיות החשיבה בלמידה ברשת; לבחון את האמצעים הטכנולוגיים המשפיעים על נטיות החשיבה בקורסים מתוקשבים; ולברר מהם המרכיבים הפדגוגיים והתהליכים הדידקטיים המשפיעים על נטיות החשיבה של הסטודנט המקוון מבחינה אינטלקטואלית. המחקר כלל 285 סטודנטים לתואר ראשון ושני במחלקות לימודי מידע ומדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן. במסגרת המחקר נבדקו קורסים א-סינכרוניים וסינכרוניים המועברים בצורה מלאה ברשת באמצעות מערכת Highlearn. הנתונים הכמותיים נאספו באמצעות שלושה שאלונים, והאיכותיים באמצעות ראיונות מובנים עם קבוצה של 14 סטודנטים מכלל מדגם המחקר. תוצאות המחקר מראות כי קיימת השפעה סטטיסטית מובהקת של הלמידה בסביבה מתוקשבת על טיוב נטיות חשיבה אינטלקטואליות בכל שבעת במדדים של נטיות החשיבה. השפעה זו ניכרת במרבית המאפיינים של הסטודנטים ובחלק גדול של המרכיבים הפדגוגיים והיישומים הטכנולוגיים בקורסים המתוקשבים, בדרגות עוצמה חיוביות שונות על כל שבע נטיות החשיבה. מסקנות המחקר מראות, כי למידה בסביבה מתוקשבת ברשת תורמת לטיוב נטיות של החשיבה, ובכך מקדמת דפוסי חשיבה והתנהגות אינטלקטואליים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהכנס הארצי השנתי השמיני 2010 של מיט"ל (קובץ בעריכת יואב יאיר ואלי שמואלי)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה
Pages97-104
Number of pages8
StatePublished - 2010

IHP Publications

  • ihp
  • Cognitive styles
  • College students
  • Computer-assisted instruction
  • Education, Higher
  • Thought and thinking

Cite this