נחלות אפרים ומנשה בספר דברי הימים

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageAmerican English
Pages (from-to)55-64
JournalJudea and Samaria Studies
Volume3
StatePublished - 1994

Cite this