נושא אחד, קולות אחדים: לשון ותרבות בחקר השואה

דן מכמן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במשך מחצית המאה שחלפה מאז תום מלחמת העולם השנייה התפתח חקר השואה לא רק בהשפעת מצאי של תיעוד ופתיחת ארכיונים או אסכולות של חוקרים מובילים, אלא במידה רבה בהשפעתו של נתון תרבותי - ידיעת הלשון, ומעמדן של לשונות תרבות מרכזיות בעולמנו. בתוך המעגלים הלשוניים-התרבותיים השונים התפתחו "חקרי שואה" בעלי אופי שונה, שאפשר לחלקם חלוקה גסה על פי החלוקה הרווחת בחקר השואה: מעגל המחקר הגרמני עוסק בעיקרו ב"רודפים", מעגל המחקר הישראלי עוסק בעיקר ב"קרבנות", מעגל המחקר הצרפתי מדגיש ביותר את ה"משקיפים" תחת שלטון הכיבוש הנאצי (אם כמשתפי פעולה, אם כמצילים), ומעגל המחקר האנגלי מקדיש מקום נרחב לסוגיית ההצלה ומעשיהן של הממשלות בעולם החופשי. כל המעגלים מושפעים מזיכרון קולקטיווי וסדר יום עכשווי שונים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהשואה: הייחודי והאוניברסלי (קובץ בעריכת שמואל אלמוג ואחרים)
Place of Publicationירושלים
Publisherיד ושם, רשות הזיכרון לשואה ולגבורה
Pages8-37
Number of pages30
ISBN (Print)9653081233
StatePublished - 2001

IHP Publications

 • ihp
 • English language
 • German language
 • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Research
 • Jews -- Historiography
 • Multilingualism
 • Research -- France
 • Research -- Germany
 • Research -- Great Britain
 • היסטוריוגרפיה יהודית
 • חקר השואה
 • מחקר -- בריטניה
 • מחקר -- גרמניה
 • מחקר -- צרפת
 • רב-לשוניות
 • שפה אנגלית
 • שפה גרמנית

Cite this