מתי פרצה טהרה יתרה בישראל ומתי פסקה?

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

החל מהתקופה החשמונאית ועד לתקופת מרד בר-כוכבא - פרק זמן של כשלוש מאות שנה - אנו עדים לתופעה של הקפדה יתרה בדיני טומאה וטהרה. המאמר מבקש לבחון את המדדים המאפשרים לתארך תקופה זו, להעריך את עוצמתה ואת הנסיבות שהביאו לפריחתה לאור ניתוח מקורות חז"ל מחד והממצא הארכיאולוגי מאידך. תרומתו של המחקר היא בניסיון לקשור בין כל הראיות שהצטברו בידינו ולהציג תמונה כוללת, על רקע המציאות ההיסטורית. מחבר המאמר טוען שתהליך התפתחות מתקני מים וסניטציה בעולם ההלניסטי והרומי, כגון אמות מים, בתי מרחץ משוכללים ובתי כיסא ציבוריים, וכן המודעות הגבוהה להגיינה האישית והציבורית, עלו בד בבד עם רעיון ה"טהרה" הישראלי והיוו קטליזטור ואמצעי נגיש ליישום האפשרויות של דיני טהרה ביתר הרחבה ובהקפדה יתרה בבחינת "נקיות מביאה לידי טהרה". דבר זה בא לידי ביטוי מעשי בין היתר בהופעת מתקני המקוואות שאפשרו ביתר קלות את קיומם של דיני טהרה גם בקרב השכבות העממיות, ובאופן זה ניתן היה להגשים את האידיאל של "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" (שמות יט ו) (תקציר מתוך המאמר). תגובתו של יצחק מייטליס למאמר מופיעה בגיליון 19: 111-115, תשס"ח, 2008
Original languageHebrew
Pages (from-to)7-27
Number of pages21
Journalבדד: כתב-עת לעניני תורה ומדע
Volume17
StatePublished - 2006

IHP Publications

  • ihp
  • Eretz Israel -- History -- 586 B.C.-70 A.D., Exilic and Second Temple period
  • Jewish hygiene
  • Mikveh
  • Purity, ritual (Jewish law)

Cite this