משפט, מרחב וקהילה: מרב-תרבותיות לפלורליזם מרחבי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

על דרך הכלל, נמנע בית המשפט מלהעניק משמעות לאורחות החיים של קהילות בכל הקשור למאפייני הדיור והבניית המרחב הישראלי, למעט בכל הקשור לתביעותיהן של קהילות אלה להתבדלות מרחבית. במאמר זה אני טוען כי הטעם להבחנה זו שעורך בית המשפט נובע מאימוצה של תפיסה רב-תרבותית, המושתתת על ערך האוטונומיה של הפרט. תפיסה זו משמעה כי המדינה הליברלית יכולה להכשיר התבדלות מרחבית של קהילות מיעוט שאינן ליברליות, בכפוף לשני חסמים: האחד, קריאה מצומצמת של זכות ההתבדלות המרחבית, והתנייתה בהכרה בפריפריאליות הנורמטיבית של קהילת המיעוט ושל אורחות חייה; ואילו השני, הכפפת התבדלות מרחבית זו לעקרון השוויון במובנו הפורמלי.
Original languageHebrew
Title of host publicationשומרי החומות : בג"ץ והחברה החרדית (קובץ בעריכת: חיים זיכרמן וגדעון ספיר ; סגן העורכים: מיכאל קגזנוב.)
Place of Publicationצפרירים
Publisherנבו, [תשפ"ג 2023], עמ' 363-382
ISBN (Print)9789654422451
StatePublished - 2023

IHP Publications

 • ihp
 • Autonomy (Psychology)
 • Cultural pluralism
 • Equality before the law
 • Housing
 • Israel -- Bet ha-mishpat ha-elyon
 • Multiculturalism
 • Real property
 • Social isolation
 • Ultra-Orthodox Jews
 • אוטונומיה (פסיכולוגיה)
 • בית הדין הגבוה לצדק
 • דיור
 • התבדלות חברתית
 • חרדים
 • מקרקעין
 • פלורליזם (מדעי החברה)
 • רב-תרבותיות
 • שוויון בפני החוק

Cite this