משנת ארץ ישראל : מסכת שבועות (סדר נזיקין ד)

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

מסכת שבועות היא המסכת השישית בסדר נזיקין שבמשנה. היא מוקדשת בעיקרה לדיני שבועה. בשני פרקיה הראשונים היא דנה בטומאת מקדש וקודשיו בששת הפרקים האחרים היא מבארת ומפרטת את דיני השבועות השונים - שבועת ביטוי, שבועת שוא, שבועת העדות, שבועת הפקדון, שבועת מודה במקצת, שבועת הדיינים, שבועת השומרים. שבועה היא התחייבות טקסית של אדם או אישור ואימות של דבריו. ההתחייבות שבשבועה אינה תלויה בתנאי. המסכת דנה מתי האדם עובר על שבועתו ומתי לא.
Original languageHebrew
Publisherהוצאת משנת ארץ ישראל
Number of pages403
ISBN (Print)978-965-7770-15-3, 965-7770-15-7
StatePublished - 1 Jan 2021

Bibliographical note

Accession Number: edskot.109065094; Publication Type: eBook; Language: Hebrew; Publication Date: 20210101; Rights: הוצאת משנת ארץ ישראל, ספראי, זאב; Imprint: 2021, הוצאת משנת ארץ ישראל ; ספראי, זאב.

Keywords

  • ספרות חז"ל (משנה, מדרש ותלמודים)

Cite this